Valoarea adăugată pe care o aduce CAPIR în domeniul AUDITULUI INTERN constă şi în perfecţionarea pregătirii profesionale a auditorilor interni din sistemul public, ori a persoanelor interesate de această profesie prin prezentarea unor studii de caz specifice, organizarea unor mese rotunde, colocvii sau simpozioane pe teme de interes naţional, la propunerea  membrilor Asociaţiei. În acelaşi timp, CAPIR va asigura cursurile de specialitate pentru atestarea auditorilor interni în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1259/2012.

Activitatea de pregătire în domeniul auditului intern se va desfăşura pe următoarele direcţii de acţiune:

  1. ORGANIZAREA COMPARTIMENTULUI DE AUDIT INTERN
  2. DESFĂŞURAREA MISIUNILOR DE AUDIT INTERN
  3. RAPORTAREA ACTIVITATILOR DE AUDIT INTERN
  4. URMĂRIREA RECOMANDĂRILOR AUDITORILOR INTERNI
  5. COOPERAREA PENTRU ASIGURAREA DE FUNCŢIEI DE   AUDIT INTERN LA ENTITĂŢILE MICI
  6. ATESTAREA AUDITORILOR INTERNI
  7. COMITETELE DE AUDIT