Consiliere

Conducerea CAPIR oferă consiliere, inclusiv on-line, pentru toate întrebările şi problemele care se întâlnesc în activitatea profesională a specialiştilor din domeniul guvernanţei corporative, respectiv: auditul intern, auditul managementului, managementul riscurilor şi controlul intern managerial.

Consultanta la sediu

CAPIR poate asigura consultanţă la sediul entităţilor publice, pe baze contractuale, pentru pregătirea personalului propriu în vederea implementării şi dezvoltării SCIM, dar şi în problematica specifică auditului intern, auditului sistemului de management, managementul riscurilor şi controlul intern managerial.

Perfectionarea pregatirii profesionale

Conducerea CAPIR asigura perfecţionarea pregătirii profesionale a specialiştilor din domeniu prin prezentarea noutăţilor legislative, propunerea unor conferinţe, colocvii şi seminarii pentru dezbaterea noutăţilor şi organizarea de cursuri cu studii de caz concrete, asigurate de cei mai buni profesionişti în domeniu din ţară.