Membri CAPIR au următoarele obligaţii:

  • să respecte statutul şi hotărârile organelor de conducere ale organizaţiei;
  • să acţioneze pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor CAPIR;
  • să susţină interesele şi activităţile CAPIR;
  • să informeze despre problemele deosebite de care au avut cunoştinţă în timpul desfăşurării activităţilor de specialitate;
  • să achite cotizaţia de membru, anual, până la sfârşitul primului trimestru al anului in curs;