Calitatea de membru CAPIR încetează:

 1. prin excludere în baza hotărârii Consiliului Director în următoarele cazuri:
  • încălcarea Statutului CAPIR, a ROF-ului şi a hotărârilor Consiliului Director;
  • producerea unor prejudicii morale sau materiale CAPIR prin activităţile proprii desfăşurate;
  • neplata cotizaţiilor anuale la termenele stabilite de Consiliul Director;
  • angajarea membrului CAPIR în acţiuni ce contravin scopului CAPIR, dar şi în acţiuni ce contravin legii şi ordinii de drept;
 2. prin retragere, la cerere adresată Consiliului Director;
 3. prin dizolvarea CAPIR, în condiţiile legii;
 4. prin deces.