Membri CAPIR au următoarele drepturi:

  • de a participa la toate activităţile desfăşurate;
  • de a-şi exprima opiniile în legătură cu proiectele şi acţiunile întreprinse;
  • de a alege şi a fi aleşi în comisiile şi organele de conducere ale organizaţiei;
  • de a beneficia de avantajele şi facilităţile ce decurg din apartenenţa la CAPIR;
  • de a propune organele de conducere şi membrii în comisiile de specialitate;
  • de a vota în şedinţele Adunării Generale;
  • de a se retrage, printr-o cerere scrisă, oricând din asociaţie.