Membri CAPIR sunt persoane fizice reunite în cadrul organizaţiei pentru un scop comun. În cadrul CAPIR sunt următoarele categorii de membri: membri fondatori, membri de onoare şi membri.

Membru CAPIR poate deveni orice persoana fizică a cărei activitate sau interese sunt asociate cu activităţile specifice domeniului guvernanţei corporative şi care cunoaşte şi este de acord cu Statutul CAPIR şi înţelege ca prin propria activitate sa contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor CAPIR.

Pentru a deveni membru CAPIR persoana interesată completează cererea de înscriere, pe care o depune la sediul filialei sau la sediul central al CAPIR, la care ataşează  copia extrasului de cont din care rezultă achitarea taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale. În baza acestor documente Asociaţia CAPIR va emite legitimaţia de membru al CAPIR, care va fi transmisă la sediul filialei.

Persoana care dobândeşte calitatea de membru al CAPIR se bucura de toate drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta calitate.

Nota:
Înregistrarea ca membru CAPIR se poate realiza astfel:

-la sediul CAPIR din BUCUREŞTI, respectiv  B-dul Unirii nr.61, bloc F3, sc.2, et.3, ap.301, Sector 3, Zona Piaţa Regiunilor, tel: 0213203305, fax: 0213203310, persoană de contact: – DUŢĂ Steluţa, secretar I, DIACONU Carmen, secretar II, tel. 0733 989 380 şi GHIŢĂ Naomi – director financiar,  tel. 0737 523 683;
-prin e-mail, cu completarea formularului de înregistrare din Anexa 1 şi efectuarea plăţii taxei de înscriere şi a cotizaţiei de membru prin Ordin de Plată în contul bancar nr.RO48CECEB00130RON4178131, CEC BANK Sucursala Municipiului Bucureşti.

E-mail: capir@capir.ro
Website: www.capir.ro