Dobândirea calităţii de membru

Membri CAPIR sunt persoane fizice reunite în cadrul organizaţiei pentru un scop comun.

Mai mult

Drepturile membrilor CAPIR

Drepturile membrilor CAPIR:

  • de a participa la toate activitățile desfășurate;
  • de a-și exprima opiniile în legătură cu proiectele și acțiunile întreprinse;
  • de a alege și a fi aleși în comisiile și organele de conducere ale organizației;

Mai mult

Incetarea calitatii de membru CAPIR

Calitatea de membru CAPIR încetează in urmatoarele cazuri.

Mai mult

Obligatiile membrilor CAPIR

Membri CAPIR au următoarele obligaţii:

  • să respecte statutul și hotărârile organelor de conducere ale organizației;
  • să acționeze pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor CAPIR;

Mai mult

Nota:
Înregistrarea ca membru CAPIR se poate realiza astfel:

-la sediul CAPIR din BUCUREŞTI, respectiv  B-dul Unirii nr.61, bloc F3, sc.2, et.3, ap.301, Sector 3, Zona Piaţa Regiunilor, tel: 0213203305, fax: 0213203310, persoană de contact: – DUŢĂ Steluţa, secretar I, DIACONU Carmen, secretar II, tel. 0733 989 380 şi GHIŢĂ Naomi – director financiar,  tel. 0737 523 683;
-prin e-mail, cu completarea formularului de înregistrare din Anexa 1 şi efectuarea plăţii taxei de înscriere şi a cotizaţiei de membru prin Ordin de Plată în contul bancar nr.RO48CECEB00130RON4178131, CEC BANK Sucursala Municipiului Bucureşti.

E-mail: capir@capir.ro
Website: www.capir.ro