• Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata
  • HG nr. 235/2003 pentru aprobarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern
  • HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern
  • HG nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern
  • HG nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice
  • HG nr. 554/2014 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea comitetelor de audit intern
  • OMFP nr. 659/2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea certificatului de atestare
  • OMFP nr. 783/2016 privind modificarea şi completarea Cadrului general de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea certificatului de atestare, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 659/2015