Cadrul de reglementare privind sistemul de control intern managerial

Normele metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Mai mult

Cadrul de reglementare privind auditul public intern

Normele metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de audit public intern.

Mai mult