La Bucureşti, în data de 19.12.2016,  a fost organizată Conferinţa Naţională a CAPIR unde au fost invitaţi specialiştii implicaţi în domeniile guvernanţei corporative, respectiv personalul cu responsabilităţi privind auditul sistemelor de management, auditul intern, managementul riscurilor, controlul intern managerial, membrii ai CM şi EGR din cadrul SCIM şi toate persoanele interesate  de aceste domenii de activitate.

iCalRSS

April 2020

No Events were found.