CAPIR s-a constituit cu scopul de a identifica şi înregistra profesioniştii în domeniu din ţara noastră, de a cunoaşte şi înţelege nevoile de perfecţionare a pregătirii profesionale ale acestora, dar şi problemele de natură profesională cu care se confruntă, în domeniile în care activează, în vederea centralizării acestora şi formulării propunerilor de îmbunătăţire a cadrului de reglementare pentru înaintarea la autorităţile competente.

CAPIR are preocupări şi se implică pentru asigurarea acestor cerinţe de pregătire profesională, pentru promovarea şi dezvoltarea unei bune practici comunitare în sfera auditului intern, a managementului riscurilor şi a controlului intern managerial în entităţile din România.

CAPIR este o organizaţie profesională liberală formată din persoane fizice reunite pentru realizarea scopului profesional al acesteia în mod unitar la nivel naţional.

CAPIR acţionează pentru asigurarea perfecţionării pregătirii profesionale a specialiştilor din domeniile guvernanţei corporative şi auditului sistemelor de management având ca direcţie majoră creşterea prestigiului profesiei de auditor intern în rândul celorlalte profesii liberale din ţara noastră şi menţinerea acesteia la nivelul standardelor internaţionale în domeniu.

CAPIR îşi propune să asigure promovarea excelentei în: procesele de implementare şi consolidare a auditului intern; implementarea şi dezvoltarea sistemelor de control intern managerial; auditarea sistemelor de management; reprezentarea intereselor generale ale membrilor săi în activităţile desfăşurate în instituţiile publice, cu alte organizaţii profesionale şi cu terţii.

CAPIR va reprezenta interesele specifice ale membrilor săi în relaţiile cu autorităţile, cu societatea civilă şi mass-media, la nivel naţional şi internaţional.