Activităţile desfăşurate de către CAPIR pentru a-şi realiza scopul propus vor avea în vedere următoarele obiective:

– informează membrii asupra evoluţiei şi dezvoltării legislative şi normative în domeniul guvernanţei corporative din ţara noastră;
– promovează propuneri de îmbunătăţire permanentă a cadrului de reglementare în domeniu  instituţiilor de profil şi informează membri asupra stadiului de legiferare;
– asigură necesarul de cursuri de pregătire profesională, la nivel central şi local, în funcţie de solicitările şi de tematicile propuse de membrii săi;
– propune dezbateri publice pe teme de interes naţional ale profesioniştilor din domeniul guvernanţei corporative prin organizarea şi susţinerea de conferinţe, colocvii şi seminarii;
– organizează mese rotunde şi workshop-uri pentru diseminarea celor mai adecvate  tehnici şi instrumente de lucru în practica auditului intern, managementului riscurilor şi controlului intern managerial din ţara noastră;
– stabileşte colaborării cu alte organizaţii profesionale şi instituţii publice de specialitate din ţara noastră în vederea asigurării schimbului de expertiză în domeniu şi informaţii pentru dezvoltarea  profesiei de auditor intern;
– oferă consultanţă la solicitarea membrilor săi, atât la nivel central, cât şi  local, la sediul entităţilor în care îşi desfăşoară activităţile prin specialiştii  în domeniul auditului intern, managementul riscurilor şi controlului intern managerial din cadrul Asociaţiei;
– promovează şi apară interesele legitime ale membrilor săi în activităţile specifice de audit intern şi în procesele de implementare şi dezvoltare a sistemelor de control intern managerial din cadrul entităţilor.

CAPIR, prin modul de organizare şi funcţionare, înţelege să utilizeze cele mai bune practici de colaborare cu membrii săi şi cu potenţialii partenerii, respectând atât principiul transparenţei în activităţile desfăşurate, cât şi Codul deontologic şi de etica profesională al CAPIR, în  colaborările pe care le va avea, dar şi cu celelalte organisme profesionale şi instituţii publice.