Scopul Organizatiei

CAPIR s-a constituit cu scopul de a identifica şi înregistra profesioniştii în domeniu din ţara noastră, structuraţi pe centre universitare şi judeţe, de a cunoaşte şi înţelege nevoile de perfecţionare a pregătirii profesionale şi problemele cu care se confruntă în domeniile în care activează fiecare membru în vederea centralizării acestora şi formulării propunerilor de îmbunătăţire a cadrului de reglementare.

Mai mult

Obiective

CAPIR, prin modul de organizare şi funcţionare, înţelege să utilizeze cele mai bune practici de colaborare cu membrii săi şi cu potenţialii partenerii, respectând atât principiul transparenţei în activităţile desfăsurate, cât şi Codul deontologic şi de etica profesională al CAPIR, în colaborările cu celelalte organisme profesionale şi institutii publice.

Mai mult