Tematicile principalelor cursuri sunt urmatoarele:

  • Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul entităţilor publice în conformitate cu OSGG nr. 400/2015  pentru aprobarea Codului controlului intern  al entităţilor publice, modificat şi completat;
  • Managementul riscurilor în conformitate cu prevederile OSGG nr. 400/2015  pentru aprobarea Codului controlului intern  al entităţilor publice, modificat şi completat;
  • Planificarea si desfăşurarea misiunilor de audit public intern, în conformitate cu noile prevederi ale Legii nr. 672/2002, republicată, cu studii de caz pe etapele de derulare a  misiunilor;
  • Analiza diagnostic a sistemului de control intern în România;
  • Formarea şi perfecţionarea auditorilor interni ai sistemelor de management.